Misja oraz wizja Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

 

Wyposażyć uczniów i słuchaczy w kompetencje zawodowe zapewniające aktywność zawodową oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu

Misja

Priorytetami są:

 • Centrum zapewnia realizację programów opracowanych zgodnie z podstawą programową i dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów i słuchaczy,
 • Kształtowanie umiejętności i postaw zawodowych umożliwiających dostosowanie się do zmieniającego się rynku,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania wspiera osiąganie przez uczniów i słuchaczy sukcesu edukacyjnego i zawodowego,
 • Centrum jest placówką twórczą, dbającą o jakość kształcenia, ciągle unowocześniającą bazę dydaktyczną i motywującą swoich nauczycieli do podnoszenia własnego wykształcenia, w celu osiągania przez uczniów słuchaczy coraz lepszych wyników na egzaminach klasyfikacyjnych zawodowych,
 • Relacje między członkami społeczności centrum, uwzględniające ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu,
 • Placówka zapewnia słuchaczom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym, dba o swój wizerunek, promuje osiągnięcia,
 • Uczniowie i pracownicy Centrum mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy i edukacji.
 • Centrum realizuje program wychowawczy i profilaktyczny przy udziale szkół współpracujących, zmierzający do ukształtowania wartościowego człowieka,

Kierunek jakościowego rozwoju placówki:
Uczeń, słuchacz będzie pozytywnie motywowany do
zdobywania wiedzy zawodowej

Wskaźnik, do którego dążymy, czyli zakładanyefekt wykonanej misji:

Uczeń,słuchacz chce i potrafi zdobywać wiedzę zawodową

WIZJA

Przy określaniu wizji Centrum uwzględniliśmy oczekiwania uczniów, słuchaczy, lokalnej społeczności oraz standardy państwowe.

 1. Nasz uczeń, słuchacz:

-        Nabywa wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do kontynuowania dalszej edukacji zgodnej z jego możliwościami i aspiracjami,

-        Nabywa wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania pracy zawodowej. Ma być w przyszłości pełnowartościowym pracownikiem w wyuczonym zawodzie i będzie potrafił odnaleźć się na rynku pracy,

-        Umie być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, potrafi współpracować z innymi i przestrzega norm społecznego współżycia,

-        Potrafi w twórczy i asertywny sposób rozwiązywać problemy i chętnie podejmuje wyzwania. Jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa,

-        Przyjmuje postawę szacunku wobec swoich rodziców, nauczycieli, ludzi starszych, niepełnosprawnych, ludzi o innym kolorze skóry czy innego wyznania, jest solidarny z innymi ludźmi.

-        Potrafi samodzielnie planować swoją przyszłość, kontynuację nauki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 1. Centrum stwarza wszystkim uczniom i słuchaczom warunki do realizacji ich ambicji zawodowych.
 2. Centrum dysponuje nowoczesnym wyposażeniem uwzględniającym najnowsze techniki wytwarzania.
 3. Zapewnia dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia, prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 4. Jest placówką wspierającą idee uczenia się przez całe życie.
 5. Jest ośrodkiem  egzaminacyjnym do przeprowadzania zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych.
 6. Centrum jest aktywnym uczestnikiem rynku pracy społeczności lokalnej i regionu, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu.
 7. Współpracuje z innymi ośrodkami kształcenia zawodowego w kraju, pracodawcami i organizacjami społecznymi dla ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia.
 

Deprecated: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ckp/domains/ckp-leszno.edu.pl/public_html/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 84

Deprecated: Non-static method JTable::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ckp/domains/ckp-leszno.edu.pl/public_html/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 89

Deprecated: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/ckp/domains/ckp-leszno.edu.pl/public_html/libraries/joomla/database/table.php on line 112